Lesegleding

Linda Gytri er også lesegledar for Sogn og Fjordane Fylkesbibliotek og Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa.

Ein lesegledar formidlar nynorske bøker med von om å vekkje leselyst og leseglede hjå barn og unge. Trekkspelet er ofte med saman med bøkene hjå Linda, og vi avsluttar gjerne lesestunda med litt forfriskande fridans for store og små.

Du kan bestille ein lesegledar her:

http://fylkesbiblioteket.sfj.no/side/bestill-ein-lesegledar

Legg att eit svar